Kaiapoi Produce & Milling Co Ltd
Kaiopoi Shipping & Trading Co Ltd
Kaiapoi Shipping Company
Kaipara Steam Ship Co Ltd
Kakanui Steamship Co Ltd
Kamo Colliery Co Ltd
Karamea Shipping Co Ltd
Karamea Steamship Co Ltd
Kauri Timber Co Ltd
Kerridge Odeon Tourist Services
Kilgour Brothers
Kiwi Shipping Company
Kotiki Shipping Co Ltd

Index